Повідомлення про формування нового складу громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації та її кількісний склад

Для формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства: громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і які не менше шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території Ужгородського району.

Склад Громадської ради буде сформовано на установчих зборах 29 квітня 2020 року о 10.00 в райдержадміністрації (м.Ужгород, вул.Загорська 10, зал засідань), шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та були делеговані інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради на строк у два роки – 11 членів.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
  • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
  • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
  • фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

   Документи приймаються до 30 березня 2020 включно.

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому вигляді. Інші документи надсилаються в паперовому або  електронному вигляді (скановані копії) за адресою: 88017,  Закарпатська  область м.Ужгород , вул.Загорська 10, каб.312 (відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату РДА)

 електрона адреса: uzh-rda@carpathia.gov.ua

Телефони для довідок (0312) 616919. Контактна особа: Шляхта Ольга Василівна.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним. Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно з Типовим положенням про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Громадська рада при районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади налагодження ефективної взаємодії органів влади з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо формування Громадської ради при Ужгородській районній державній адміністрації

 

Остання зміна сторінки: 30-03-2020 16:12