Види публічної інформації

Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Ужгородської районної державної адміністрації, та система її обліку.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

Види інформації 

1. Проекти актів районної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:

  • проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;
  • проекти регуляторних актів;
  • проекти районних програм економічного, соціального та   культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання.

Система обліку інформації: Журнал реєстрації (структурні підрозділи державної адміністрації)

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності

Система обліку інформації: Журнал реєстрації ( відділ документообігу та контролю апарату державної адміністрації)

3. Розпорядження голови районної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату райдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів державної адміністрації.

Система обліку інформації: Журнал реєстрації (відділ управління персоналом апарату державної адміністрації)

4. Доручення голови районної державної адміністрації

Система обліку інформації: Журнал реєстрації (відділ документообігу та контролю апарату державної адміністрації)

5. Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації, рішення колегії районної державної адміністрації

Система обліку інформації: Матеріали (відділ документообігу та контролю апарату державної адміністрації)

6. Угоди (договори), укладені районною державною адміністрацією (крім тих, що носять конфіденційний характер)

Система обліку інформації: Журнал реєстрації (відділи та сектори апарату державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації)

7. Вхідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)

Система обліку інформації: Журнал реєстрації (відділ документообігу та контролю апарату державної адміністрації)

8. Вихідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)

Система обліку інформації: Журнал реєстрації  (відділ документообігу та контролю апарату державної адміністрації)

9. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою державної адміністрації

Система обліку інформації: Матеріали (структурні підрозділи державної адміністрації)

10. Реєстрація звернень громадян, зокрема: прийом громадян керівництвом РДА на місці, виїзні прийоми, пряма телефонна лінія, телефон довіри, письмові звернення громадян

Система обліку інформації: Електронна база даних «Облік звернень громадян» (відділ роботи зі зверненнями громадян апарату державної адміністрації)

11. Довідки та статистичні звіти про підсумки роботи із зверненнями громадян

Система обліку інформації: Електронна база даних «Облік звернень громадян» (відділ роботи зі зверненнями громадян апарату державної адміністрації)

12. Інформація з обмеженим доступом

Система обліку інформації: Журнали реєстрації (відділ документообігу та контролю апарату державної адміністрації; сектор з питань мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації; сектор з питань режимно – секретної роботи апарату районної державної адміністрації )

 

 

 

Остання зміна сторінки: 06-08-2021 14:15