Звіт щодо роботи із зверненнями громадян

Про розгляд звернень, що надійшли до Ужгородської районної державної

адміністрації – районної військової адміністрації у 2023 році

                                                                                          

     Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Ужгородської районної державної адміністрації - районної військової адміністрації  протягом  2023 року.

     Основними формами роботи зі зверненнями громадян у відділі роботи зі зверненнями громадян апарату Ужгородської  районної державної адміністрації – районної військової адміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами районної державної адміністрації, згідно з резолюцією керівництва, організація прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Систематично оновлювались інформаційні стенди, які розміщені у доступному для огляду місці, з урахуванням змін до діючого законодавства, що регламентує роботу зі зверненнями громадян та графіки прийому громадян.

Так, протягом 2023 року, згідно затвердженого „Графіку особистого прийому громадян керівництвом Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації” проводився прийом громадян. З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”,  яка проводиться керівництвом адміністрації відповідно до затвердженого графіку. Протягом аналізованого періоду керівництвом районної військової адміністрації проведено 11 „гарячих” телефонних ліній.

У період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року до Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації надійшло 495 звернень (індивідуальних – 479, колективних – 16), що на 127 звернень менше, ніж в аналогічному періоді 2022 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 17, безробітний -1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 40 ( інваліди І групи -4, інваліди ІІ групи –22, інваліди ІІІ групи – 14), одинока мати – 19, багатодітні сімʼї – 11, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 3, учасники бойових дій – 4, військовослужбовці – 1 та інші;

-  статтю: 366 жінки та 129 чоловіки.

Керівництвом адміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

На виконання вимог законодавства України, щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, районна державна адміністрація надає можливість громадянам звертатись до керівництва за допомогою електронного зв’язку (Інтернету). Надіслати електронне звернення можна на електронну адресу uzh-rda@carpathia.gov.ua. Станом на 31 грудня  2023 року в Ужгородській районній державній адміністрації - районній військовій адміністрації зареєстровано та розглянуто 17 електронних звернень.

Основну частину звернень, що надійшли до Ужгородської районної державної адміністрації - районної військової адміністрації, становлять заяви, у яких були порушені  питання різної тематики: питання соціального захисту (у цій категорії переважають питання призначення і виплати соціальних допомог) - 388  (78%), питання праці – 23 (5%),  питання сімейної та гендерної політики, захист дітей – 21 (4%), питання аграрної політики та земельних відносин –  13 (3%)   від загальної кількості та інші.

Серед загальної кількості  звернень, зареєстрованих у період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року,  є  79 звернень, які надійшли безпосередньо на адресу Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, 30 звернень надіслані за належність від Закарпатської  обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр” проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі лінії”. Ці звернення надходять до Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації через державні установи „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”. Протягом зазначеного періоду зареєстровано 370 звернень (656 звернень у аналогічному періоді 2022 року). Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме надання консультацій, щодо оформлення різних видів соціальних допомог, в основному це звернення громадян (внутрішньо переміщених осіб), які зверталися з причин невиплати грошової адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів різних міст України (249), Холмківської ТГ (36), Великоберезнянської  ТГ (34), Середнянської ТГ(32), Ужгородської ТГ (24), Баранинської  ТГ (23), Перечинської  ТГ (22), Оноківської  ТГ (18), Тур’є-Реметівської ТГ (17), Сюртівської ТГ (10).

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 2 %  вирішені позитивно,  83 % - надано кваліфіковані роз’яснення, близько 2 % надіслані за належністю в інші організації, решта ще знаходяться у стадії розгляду. 

Всі звернення, які надходили до установи, були вчасно опрацьовані уповноваженими  структурними підрозділами адміністрації та скеровані до належного виконання під контролем керівництва. Також повідомляємо про те, що заяви, звернення, повідомлення  про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, станом на 31.12.2023 року, відсутні. 

Ужгородська районна державна адміністрація – районна військова адміністрація і надалі працює над забезпеченням якісної  роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Про розгляд  звернень громадян,

що надійшли до Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації за 9 місяців 2023 року

 

Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації – районної військової адміністрації  за 9 місяців 2023 року.

Протягом звітного періоду в Ужгородській районній державній адміністрації – районній військовій адміністрації робота зі зверненнями громадян проводилась у порядку, визначеному чинним законодавством.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у відділі роботи зі зверненнями громадян апарату Ужгородської  районної державної адміністрації – районної військової адміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, згідно з накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації - районної військової адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Так, на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року                № 109/2008 розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації – районної військової адміністрації; графік проведення щомісячного дня  контролю в управліннях, відділах районної військової адміністрації на 2023 рік. Також, з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”, яка проводиться керівництвом адміністрації відповідно до затвердженого графіку. Протягом аналізованого періоду проведено 3 „гарячі” телефонні лінії керівництвом районної військової адміністрації: 20 липня  2023 року, 17 серпня 2023 року, 21 вересня 2023 року.

Протягом 9 місяців 2023 року до Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації надійшло 397 звернень (385 індивідуальних та 12 колективних звернень), що на 285 звернень менше, ніж в аналогічному періоді 2022 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 13, безробітний -1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 29 ( інваліди І групи  - 3, інваліди ІІ групи – 16, інваліди ІІІ групи – 10), багатодітні сімʼї – 10, учасник бойових дій - 4 та інші;

-  статтю: 289 жінки та 96 чоловіки.

Керівництвом адміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–Героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

На виконання вимог законодавства України, щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, районна державна адміністрація – районна військова адміністрація надає можливість громадянам звертатись до керівництва за допомогою електронного зв’язку (Інтернету). Надіслати електронне звернення можна на електронну адресу uzh-rda@carpathia.gov.ua. Так протягом 9 місяців 2023 року в районній військовій адміністрації зареєстровано 17 електронних звернень.

Основну частину звернень, що надійшли до Ужгородської районної військової адміністрації, становлять заяви – 394, скарги – 3, у яких було порушено 400 питань різної тематики. За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: питання соціального захисту (у цій категорії переважають питання призначення і виплати соціальних допомог) - 315 (79%), питання праці – 13 (3%), питання аграрної політики і земельні відносини – 10 (3%), питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 4 (1%), питання побутового обслуговування – 5 (1%), питання діяльності центральних органів влади – 3 (1%), питання сімейної та гендерної політики, захист дітей – 20 (5%) від загальної кількості та інші.

Серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу районної військової адміністрації (64), а є такі, які надійшли через інші організації. Так, від Закарпатської обласної військової адміністрації до районної військової адміністрації надіслано за належністю на розгляд 23 звернення.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр” Ужгородською районною військовою адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі лінії”. Ці звернення надходять до районної військової адміністрації через державні установи „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 310 звернень (за 9 місяців 2022 року – 491 звернень), а саме: із ДУ  „Урядовий контактний центр” – 294,   ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 16.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме надання консультацій, щодо оформлення різних видів соціальних допомог, в основному це звернення громадян (внутрішньо переміщених осіб), які зверталися з причин невиплати грошової адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів різних міст України (208), Середнянської ТГ (28), Оноківської  ТГ (15), Холмківської ТГ (25), Баранинської  ТГ (18), Великоберезнянської  ТГ (24), Перечинської  ТГ (15), Тур’є-Реметівської ТГ (13). Також, 22 звернення отримано від жителів міста Ужгород.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом військової адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 7 %  вирішені позитивно,  84 % - надано кваліфіковані роз’яснення,   0 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 4 % надіслані за належністю в інші організації, 5% ще знаходяться у стадії розгляду. 

Всі звернення, які надходили до установи, були вчасно опрацьовані уповноваженими  структурними підрозділами адміністрації та скеровані до належного виконання під контролем керівництва.

Ужгородська районна державна адміністрація – районна військова адміністрація і надалі працює над забезпеченням якісної  роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Про розгляд  звернень громадян,

що надійшли до Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації протягом І півріччя 2023 року

 

Відділом роботи зі зверненнями громадян апарату Ужгородської  районної державної адміністрації – районної військової адміністрації постійно вживаються заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблемних питань щодо оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян. Забезпечується можливість громадян одержати детальну інформацію щодо оформлення письмового звернення, вишукуються конкретні шляхи вирішення їх проблем, готуються своєчасні аргументовані відповіді та надаються компетентні роз’яснення.

Протягом І півріччя 2023 року відділом роботи зі зверненнями громадян апарату Ужгородської районної державної адміністрації - районної військової адміністрації  зареєстровано 295 звернень, що на 36 більше відповідного періоду минулого року. Серед загальної кількості  звернень:

- 46 надійшли безпосередньо на адресу Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації (І півріччя 2022 року -  95), з них: 31 індивідуальні, 3 колективні, 12 електронних звернень;

- 6 звернень надіслані  Закарпатською обласною військовою адміністрацією за належністю   (І півріччя 2022 року -  42);

- 229 звернень надіслано  через державну установу „Урядовий контактний центр” (І півріччя 2022 року - 108);

- 14 звернень із державної установи „Закарпатський обласний контактний центр” (І півріччя 2022 року -  14). 

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів різних областей України (внутрішньо переміщених осіб) - 170, Середнянської ТГ - 23, Холмківської ТГ - 16, Оноківської  ТГ - 14, Баранинської  ТГ - 13, Перечинської  ТГ - 13, Ужгородської ТГ -12, Великоберезнянської  ТГ -10, Тур’є-Реметівської ТГ  - 6.

    Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 5 %  вирішені позитивно,  78 % - надано кваліфіковані роз’яснення,   0 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі, через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 2 % надіслані за належністю в інші організації, решта ще знаходяться у стадії розгляду. 

Основну частину звернень, що надійшли до Ужгородської районної військової адміністрації, становлять заяви, у яких були порушені  питання різної тематики: питання соціального захисту (у цій категорії переважають питання призначення і виплати соціальних допомог) - 254  (86%), питання праці – 9 (3%),  питання сімейної та гендерної політики, захист дітей – 9 (3%), питання аграрної політики та земельних відносин –  6 (2%)   від загальної кількості та інші.

     Відповідно до запровадженого класифікатора звернень громадян надійшло: за ознакою надходження: первинні – 236,  повторних звернень – 59; за статтю авторів звернень: чоловіча – 69, жіноча – 226; за соціальним станом та категоріями: пенсіонери – 7, інваліди різних нозологій – 17 ( інваліди І групи -1, інваліди ІІ групи – 9, інваліди ІІІ групи – 7), багатодітні сім’ї – 5, учасники бойових дій – 3, військовослужбовці – 1, безробітні -1 та інші.

Протягом І півріччя 2023 року, згідно „Графіку особистого прийому громадян керівництвом Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації” затвердженого розпорядженням голови Ужгородської державної адміністрації – начальником військової адміністрації  від 25.04.2023 року № 30  щомісяця проводився прийом громадян у визначені дні, а саме у перший, другий вівторок, середа, четвер, п’ятниця місяця. З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”,  яка проводиться керівництвом адміністрації відповідно до затвердженого графіку. Протягом звітного періоду керівництвом районної військової адміністрації проведено 5 „гарячих” телефонних ліній.

Відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у районній військовій адміністрації, забезпечувався першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, громадян, які відзначені іншими державними нагородами та званнями, учасників АТО.

Всі звернення, які надходили до установи, були вчасно опрацьовані уповноваженими  структурними підрозділами адміністрації та скеровані до належного виконання під контролем керівництва.

Ужгородська районна державна адміністрація – районна військова адміністрація і надалі працюватиме над забезпеченням якісної  роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Про розгляд  звернень громадян,

що надійшли до Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації протягом І кварталу 2023 року

 

Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації – районної військової адміністрації  у І кварталі 2023 року.

Протягом звітного періоду в Ужгородській районній державній адміністрації – районній військовій адміністрації робота зі зверненнями громадян проводилась у порядку, визначеному чинним законодавством.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у відділі роботи зі зверненнями громадян апарату Ужгородської  районної державної адміністрації – районної військової адміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами районної державної адміністрації, згідно з накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Систематично оновлюються інформаційні стенди, які розміщені у доступному для огляду місці, з урахуванням змін до діючого законодавства, що регламентує роботу зі зверненнями громадян та графіки прийому громадян.

Так, протягом І кварталу 2023 року, у зв’язку із кадровими змінами у керівному складі районної військової  адміністрації, розпорядженням голови державної адміністрації – начальника військової адміністрації 25.01.2023 № 5 затверджено „Графік особистого прийому громадян керівництвом Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації”. Також, з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”, яка проводиться керівництвом адміністрації відповідно до затвердженого графіку. Протягом аналізованого періоду проведено 2 „гарячі” телефонні лінії керівництвом районної військової адміністрації: 16 лютого 2023 року, 16 березня 2023 року.

Протягом І кварталу 2023 року до Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації надійшло 179 індивідуальних та колективних звернень, що на 44 звернення більше, ніж в аналогічному періоді 2022 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 4, безробітний -1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 6 ( інваліди ІІ групи – 2, інваліди ІІІ групи – 4), багатодітні сімʼї – 3, учасник бойових дій - 2 та інші;

-  статтю: 146 жінки та 33 чоловіки.

Керівництвом адміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

На виконання вимог законодавства України, щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, районна державна адміністрація надає можливість громадянам звертатись до керівництва за допомогою електронного зв’язку (Інтернету). Надіслати електронне звернення можна на електронну адресу uzh-rda@carpathia.gov.ua. Так протягом І кварталу 2023 року в районній військовій адміністрації зареєстровано 7 електронних звернень.

Основну частину звернень, що надійшли до Ужгородської районної військової адміністрації, становлять заяви – 179 , у яких було порушено 180 питань різної тематики. За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: питання соціального захисту (у цій категорії переважають питання призначення і виплати соціальних допомог) -161 (90%), питання праці – 3 (2%),  питання охорони здоров′я –  1 (1%),   питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 1 (1%),  питання сімейної та гендерної політики, захист дітей – 1 (1%), від загальної кількості та інші.

Серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (14), а є такі, які надійшли через інші організації (165). Так, від Закарпатської обласної військової адміністрації до райдержадміністрації надіслано за належністю на розгляд 5 звернень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр” Ужгородською районною військовою адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі лінії”. Ці звернення надходять до райдержадміністрації через державні установи „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 160 звернень (у І кварталі 2022 року – 36 звернень), а саме: із ДУ  „Урядовий контактний центр” – 154,   ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 6.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме надання консультацій, щодо оформлення різних видів соціальних допомог, в основному це звернення громадян (внутрішньо переміщених осіб), які зверталися з причин невиплати грошової адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів різних міст України (126), Середнянської ТГ (9), Оноківської  ТГ (8), Холмківської ТГ (4), Баранинської  ТГ (7), Великоберезнянської  ТГ (4), Перечинської  ТГ (5), Тур’є-Реметівської ТГ (4). Також, 3 звернення отримано від жителів м. Ужгород.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 2 %  вирішені позитивно,  77 % - надано кваліфіковані роз’яснення,   0 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 3 % надіслані за належністю в інші організації, решта ще знаходяться у стадії розгляду. 

Всі звернення, які надходили до установи, були вчасно опрацьовані уповноваженими  структурними підрозділами адміністрації та скеровані до належного виконання під контролем керівництва.

Ужгородська районна державна адміністрація – районна військова адміністрація і надалі працює над забезпеченням якісної  роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

 

Інформація

про підсумки роботи зі  зверненнями громадян, що надійшли до Ужгородської районної державної адміністрації - районної військової адміністрації у 2022 році

 

     Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Ужгородської районної військової адміністрації  протягом  2022 року.

     На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян керівництвом; графік проведення щомісячного дня  контролю в управліннях, відділах районної військової адміністрації та у виконавчих комітетах селищних та сільських рад на 2022 рік. З метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо недопущення поширення випадків COVID-19 виїзні прийоми громадян керівництвом районної військової адміністрації призупинено.

     Щовівторка та щосереди з 9:00 до 16:00 у районній військовій адміністрації  працює телефон довіри (61-55-09), громадяни мають можливість звернутися до  керівництва з особистих питань. Крім того, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”, яка проводиться відповідно до затвердженого графіку (про дату і час проведення  повідомляється заздалегідь на  веб-сайті  Ужгородської районної військової адміністрації).

     В січні 2022 року на засіданні колегії Ужгородської райдержадміністрації розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2021 році”.

     Основними формами роботи зі зверненнями громадян у відділі роботи зі зверненнями громадян апарату Ужгородської районної військової адміністрації є: здійснення реєстрації та обліку звернень, контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами військової адміністрації, згідно  резолюції керівництва, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим  органам, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, організація прийому громадян керівництвом військової адміністрації, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян. Також надавалися консультації і роз’яснення заявникам щодо положень законодавства та необхідна довідкова інформація.

     З 01 січня 2022 року до 24 лютого 2022 року на адресу  Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 78 індивідуальних та колективних звернень. У зв’язку з введення в Україні військового стану згідно Закону України „Про правовий режим воєнного стану” Ужгородська районна державна адміністрація набула статусу військової адміністрації відповідно до Указу Президента України №8/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, за період діяльності військової адміністрації з 24.02.2022 по 31.12.2022 надійшло 844 звернення.  Протягом 2022 року на адресу Ужгородської районної військової адміністрації надійшло 922 звернення, що на 368 звернень більше, ніж в аналогічному періоді 2021 року. Серед них індивідуальні становлять 906, а колективні - 16.

     Кількість громадян, що звернулись до Ужгородської районної військової адміністрації становить 1016 осіб. Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 19, одинокі - 4, безробітні – 6, працівники бюджетної сфери – 3, одинокі матері – 7 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 28 (інваліди І групи – 8, інваліди ІІ групи – 7, інваліди ІІІ групи – 13), багатодітні сім’ї – 11, учасники бойових дій - 9 та інші;

–   статтю:   жінок – 688 та 199 чоловіків.

     На виконання вимог законодавства України щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування районна  військової адміністрація надає можливість громадянам звертатись до керівництва Ужгородської районної військової адміністрації за допомогою електронного зв’язку (Інтернету). Надіслати електронне звернення можна на електронну адресу uzh-rda@carpathia.gov.ua. Так, протягом 2022 року  зареєстровано 59 електронних звернень.

     Головою районної військової адміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України №109/2008, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. За звітній період до районної військової адміністрації звернулася 1 жінка, якій присвоєне звання „Мати -  героїня” .

    Основну частину звернень, що надійшли до Ужгородської районної військової адміністрації, становлять заяви – 918, скарги – 4. Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом військової адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 10 %  вирішені позитивно,  83 % - надано кваліфіковані роз’яснення,  близько 3 % надіслані за належністю в інші організації, інші ще знаходяться у стадії розгляду.  З приводу обставин, викладених у скаргах, проведені перевірки та за результатами надані обґрунтовані відповіді.

     Протягом зазначеного періоду заявниками порушено 922 питання різної тематики. За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: питання соціального захисту (у цій категорії переважають питання призначення і виплати соціальних виплат) - 551 (80%), питання  Збройних Сил, органів прокуратури, внутрішніх справ, Прикордонних військ, Служби безпеки України 18 (3%), питання охорони здоров′я 3 (1%), питання транспорту і зв’язку – 5 (1%),  питання сімейної та гендерної політики, захист дітей – 35 (5%), від загальної кількості та інші.

     Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Холмківської  ТГ (49), Середнянської  ТГ (47), Сюртівської ТГ (36), Баранинської  ТГ (35), Тур’є-Реметівської ТГ (28), Великоберезнянської  ТГ (26), Оноківської  ТГ (15), також 22 звернення отримано від жителів м. Ужгород. Крім того 625 звернень було зареєстровано від жителів інших міст та населених пунктів України (внутрішньо переміщених осіб).

     Військовою адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі лінії”. Ці звернення надходять до Ужгородської районної військової адміністрації через державні установи „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”. Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 682 звернення, а саме: із ДУ „Урядовий контактний центр” – 656,   ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 26.

     Найбільш актуальними були питання соціального захисту, а саме, виплати соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових субсидій, надання консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

     В цілому, організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України, що значно вплинуло на зменшення повторних звернень. Керівництвом Ужгородської районної військової адміністрації систематично забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі. Ужгородська районна військова адміністрація і надалі працюватиме над удосконаленням роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Ужгородської райдержадміністрації у 2021 році

 

Державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення роботи з реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Так, на виконання вищезазначеного Указу Президента України розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації; графік проведення щомісячного дня  контролю в управліннях, відділах райдержадміністрації та у виконавчих комітетах селищних та сільських рад  на 2021 рік  та графіки звітування голів виконавчих комітетів селищних та сільських рад про стан роботи зі зверненнями громадян за відповідні періоди 2021 року. З метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо недопущення поширення випадків COVID-19 особисті виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації були призупинені до закінчення карантину.

З метою налагодження зв’язку між райдержадміністрацією і населенням району, щовівторка та щосереди з 9:00 до 16:00 в райдержадміністрації  працює телефон довіри (61-55-09), громадяни мають можливість звертатися до  керівництва райдержадміністрації з особистих питань. Крім того, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”, яка проводиться відповідно до графіка, який щорічно затверджується головою райдержадміністрації. Протягом аналізованого періоду проведено 7  „гарячих” телефонних ліній „Запитай у влади” (23.07.2021, 10.08.2021, 27.08.2021, 14.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 09.12.2021).

Також, райдержадміністрація надає можливість громадянам звертатись до керівництва за допомогою електронного зв’язку (Інтернету). Надіслати електронне звернення можна на електронну адресу uzh-rda@carpathia.gov.ua. Протягом звітного періоду зареєстровано 21 електронне звернення.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на засіданнях колегій райдержадміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2021 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2020 році”.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян за І квартал, І півріччя та 9 місяців оприлюднювалася  на сайті райдержадміністрації.

У 2021 році до райдержадміністрації надійшло 554 звернення, що на 27 менше  ніж у 2020 році. Серед них індивідуальні становлять 520, а колективні – 34. Загалом протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 1339 громадян.  

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

– соціальним станом: пенсіонери – 36, безробітні – 20; працівники бюджетної сфери – 3,  багатодітні сім’ї – 43, учасники бойових дій – 13 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 35 (інваліди І групи – 11, інваліди ІІ групи – 17, інваліди ІІІ групи – 7);

-  статтю: 372 жінок та 137 чоловіків.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати–героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, за аналізований період до райдержадміністрації  звернулися 2 ветерани праці та 2 жінки, яким присвоєно звання „Мати–героїня”. Ці звернення розглянуті особисто головою райдержадміністрації.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви –  96, 2 %, скарги –  3,8 %.

Як і в минулих роках (2018, 2019, 2020), переважають питання  соціального захисту, зокрема, призначення пільг, субсидій та надання матеріальної допомоги. Із загальної кількості вони становлять 345. Такі заяви розглядаються управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

За  характером основних питань, з якими зверталися громадяни це: земельні питання – 28, питання сімейної та гендерної політики, захист прав дітей – 33, питання праці та заробітної плати – 36, питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 13,  питання транспорту – 17, питання охорони здоров’я – 19, питання освіти – 14 та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Великоберезнянської селищної ТГ (99), Перечинської міської ТГ (75), Середнянської селищної ТГ (96), Холмківської ТГ (59), Баранинської ТГ (49), Оноківської ТГ (34), Сюртівської ТГ (33) та інші. 38 звернень надійшло від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації, а є такі, які надійшли через інші організації.

Так, з обласної державної адміністрації надійшло 43 звернення.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута та виконана управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації – 55 %, юридичним відділом райдержадміністрації – 7 %, відділом економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології райдержадміністрації – 7,2 %, службою у справах дітей райдержадміністрації – 7 %, відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації – 3,2%, відділом освіти райдержадміністрації – 2 %, відділом культури, молоді та спорту райдержадміністрації – 2,3  від загальної кількості. Решта  звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. 

 Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації  15 %  вирішені позитивно, 76 % - надано кваліфіковані роз’яснення, 1 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 7 % - надіслані за належністю в інші організації.

 Також, райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 393 звернення. Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог, пільг та інші. На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

 

 

 

 

Про розгляд  звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації за 9 місяців  2021 року

 

Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації за 9 місяців 2021 року.

Так, на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації; графік проведення щомісячного дня  контролю в управліннях, відділах райдержадміністрації та у виконавчих комітетах селищних та сільських рад  на 2021 рік. З метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо недопущення поширення випадків COVID-19 особисті прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації призупинено до закінчення карантину.

Щовівторка та щосереди з 9:00 до 16:00 в райдержадміністрації  працює телефон довіри (61-55-09), громадяни мають можливість звертатися до  керівництва райдержадміністрації з особистих питань. Крім того, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”, яка проводиться відповідно до затвердженого графіка (про дату і час проведення  повідомляється заздалегідь на вебсайті  райдержадміністрації).

В січні 2021 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2020 році”.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян за І квартал та І півріччя оприлюднювалася на сайті райдержадміністрації.

Розпорядженням в.о. голови райдержадміністрації 19.05.2021 №132 „Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян” поновлено її склад та проведено 5 засідань.

У зв'язку з карантинними заходами на всій території України, пов’язаних із коронавірусом COVID-19, та на виконання вимог законодавства України щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування районна державна адміністрація надає можливість громадянам звертатись до керівництва за допомогою електронного зв’язку (Інтернету). Надіслати електронне звернення можна на електронну адресу uzh-rda@carpathia.gov.ua.

 Так, за 9 місяців 2021 року до райдержадміністрації надійшло 409 індивідуальних та колективних звернень. Серед них індивідуальні становлять 94 % або 385, а колективні 6 % або 24. Загалом протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулись 998 громадяни.  

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан та категорію, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 24, працівники бюджетної сфери – 2, безробітні – 18, учасники бойових дій – 11 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 25 (інваліди І групи – 6, інваліди ІІ групи – 13, інваліди ІІІ групи –  6), багатодітні сім’ї  – 30.

За звітний період до райдержадміністрації звернулася 1 жінка, якій присвоєне звання „Матері героїні”.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви  – 95 %, скарги – 5 %.

Протягом 9 місяців 2021 року в своїх зверненнях громадяни порушили 421 питання різної тематики.

Як і в минулих роках (2018, 2019, 2020), переважають питання  соціального захисту, зокрема, призначення пільг, субсидій. Із загальної кількості вони становлять  249 або 59%.

За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це:  земельні питання – 22 або 5 %, питання сім’ї, захисту прав дітей – 23 або 5% звернень,  комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 6 або 1% звернень, питання транспорту і зв’язку – 11 або 2,6% звернень, питання охорони здоров’я – 17 або 4 % звернень від загальної кількості, питання освіти – 13 або 3% та інші.

Відповідно до запровадженого Класифікатора звернень громадян, за формою надходження надійшло: поштою – 396 звернень; електронною           поштою – 13.  Повторних звернень отримано 44 .

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Середнянської ТГ – 71, Великоберезнянської ТГ – 71, Перечинської ТГ – 63, Холмківської ТГ – 44, Баранинської ТГ – 26, Сюртівської ТГ – 26, В.Добронської – 16.

31 звернення отримано від жителів м. Ужгорода.

Серед загальної кількості звернень є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (74), а є такі, які надійшли через інші організації (335). Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд  37 звернень. 

Найбільша кількість звернень громадян розглянута та виконана управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації – 59,6 %, відділом економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології райдержадміністрації –7%, відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації – 4%, юридичним відділом апарату райдержадміністрації – 8%,  службою у справах дітей райдержадміністрації – 5,6%, відділом освіти райдержадміністрації – 2,5% від загальної кількості. Решта  звернень розглянуті іншими відділами райдержадміністрації.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації у 11,5% вирішені позитивно, 78% – надано кваліфіковані роз’яснення, 1,7% –  вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 8 % – надіслані за  належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано  293 звернення.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та пільг;  забезпечення хворих безкоштовними ліками; питання транспорту та інші.

На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

 

Про розгляд  звернень громадян,що надійшли до Ужгородської районної державної адміністрації у І півріччі 2021 року

 

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації за І півріччя 2021 року.

Так, на виконання  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року                № 109/2008 та заходів зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації; графік проведення щомісячного дня  контролю в управліннях, відділах райдержадміністрації та у виконавчих комітетах селищних та сільських рад  на 2021 рік  та графіки звітування голів виконавчих комітетів селищних та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо  роботи зі зверненнями громадян за відповідні періоди 2021 року. З метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо недопущення поширення випадків COVID-19 особисті прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації призупинено до закінчення карантину.

  Щовівторка та щосереди з 9:00 до 16:00 в райдержадміністрації  працює телефон довіри (61-55-09), громадяни мають можливість звертатися до  керівництва райдержадміністрації з особистих питань. Крім того, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”, яка проводиться відповідно до графіка, (про дату і час проведення  повідомляється заздалегідь на вебсайті  райдержадміністрації).

В січні 2021 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2020 році”.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднювалася  на сайті райдержадміністрації.

 Так, у І півріччі 2021 року до райдержадміністрації надійшло 272 звернення, що на  12 менше  ніж у 2020 році. Серед них індивідуальні становлять 257, а колективні 15. Загалом протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 768 громадян. 

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

– соціальним станом: пенсіонери – 19, працівники бюджетної сфери – 1, безробітні – 18, багатодітні сім’ї – 18, учасники бойових дій – 4 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 17 (інваліди І групи – 4, інваліди ІІ групи – 8, інваліди ІІІ групи – 5);

-  статю:  жінок 177 та 76 чоловіків.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви –  92,3 %, скарги –  7,7 %.

Як і в минулих роках (2018, 2019, 2020), переважають питання  соціального захисту, зокрема, призначення пільг та соціальних допомог, надання матеріальної допомоги. Із загальної кількості вони становлять 155 або 57%. Такі заяви розглядаються управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

За  характером основних питань, з якими зверталися громадяни це:

питання праці та заробітної плати – 31, аграрної політики і земельних відносин – 19,  питання охорони здоров’я – 14,  освіти – 12, питання транспорту і зв’язку – 9, та інші – 32.

Відповідно до запровадженого Класифікатора звернень громадян надійшло: за формою надходження: поштою – 29 звернень; через  Інтернет – 16; через органи влади – 227. Повторних звернень отримано 24 .

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Середнянської ТГ – 52, Великоберезнянської ТГ – 46, Перечинської ТГ – 45, Холмківської ТГ – 24, Баранинської ТГ – 18, Сюртівської ТГ – 15, В.Добронської ТГ – 15. 

24 звернення надійшли від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації, а є такі, які надійшли через інші організації.

Так, з обласної державної адміністрації надійшло 35 звернень.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута та виконана управлінням соціального захисту населення – 59 %, відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології – 5 %, відділом

містобудування та архітектури – 5%, юридичним відділом апарату райдержадміністрації  – 7,7 %,  відділом культури райдержадміністрації – 8 %, службою у справах дітей райдержадміністрації – 2 % від загальної кількості.

Решта  звернень розглянуті іншими відділами райдержадміністрації. 

 Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації  12,5 %  вирішені позитивно,  73 % - надано кваліфіковані роз’яснення, 2 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 9 % - надіслані за належністю в інші організації.

 Також, райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 188 звернення.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.

Про розгляд  звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації у І кварталі 2021 року

Державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення роботи з реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 райдержадміністрацією здійснено організаційні заходи щодо виконання його положень.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на  засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи зі зверненнями. Так, в січні 2021 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2020 року”.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у відділі роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

У зв’язку із введенням карантинних заходів на всій території України, з метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо недопущення поширення випадків COVID-19, у райдержадміністрації, з кінця березня місяця 2020 року і до закінчення карантинних заходів, відмінено особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом державної адміністрації.

Протягом І кварталу 2021 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації  надійшло 156 індивідуальних та колективних звернень, що на 10 менше ніж за відповідний період  2020 року.

Серед вищезазначених звернень: індивідуальні - становлять 97 % або 151, а колективні - 3 % або 5. Протягом І кварталу 2021 року в райдержадміністрацію звернулось 230 громадян,  що на 18 менше ніж за І квартал 2020 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 11, працівники бюджетної сфери – 1 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 7 (інваліди І групи – 1, інваліди ІІ групи – 4, інваліди ІІІ групи – 2), багатодітні сім’ї – 11, військовослужбовці - 1 та інші;

–   статтю:  109 жінки та 38 чоловіки.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Протягом  І кварталу 2021 року громадяни вищезазначених категорій в райдержадміністрацію не звертались.

Протягом І кварталу 2021 року заявниками піднято 165 питань різної тематики.

Найбільш гостро поставали питання соціального захисту серед загальної кількості їх є 89 або 57 %. У цій категорії переважають питання призначення і виплати соціальних виплат (61).

6 % або 10 звернень складають земельні питання,  питання охорони здоров’я – 6 % або 10, питання транспорту і зв’язку – 4,5 % або 7, питання праці і заробітної плати – 13% або 20, питання освіти 5% або 8, питання культури 2,5% або 4 та інші.

Протягом І кварталу 2021 року державною адміністрацією отримано 15 повторних звернень.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 13,5 %  вирішені позитивно,  74 % - надано кваліфіковані роз’яснення,   1 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 6 % надіслані за належністю в інші організації, інші  ще знаходяться у стадії розгляду. 

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 89 %, скарги  - 11 %.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Середнянської ОТГ(33), Холмківської ОТГ(11), Оноківської ОТГ(7), Баранинської ОТГ (16), Сюртівської ОТГ(5), Великодоброньської ОТГ(11), Великоберезнянської ОТГ(22), Перечинської ОТГ(27). 16 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Так, серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (17 або 10 %), а є такі, які надійшли через інші організації (139 або 90 %).

Державною адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі лінії”. Ці звернення надходять в райдержадміністрацію через державні установи    „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 115 звернень (у І кварталі 2020 року – 41), а саме: із ДУ  „Урядовий контактний центр” – 111,   ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 4.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме, призначення житлової субсидії, надання консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

Державна адміністрація і надалі працюватиме над поліпшенням роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довідка про розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації за 2020 рік

Районною державною адміністрацією вся робота концентрується на реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 райдержадміністрацією здійснено організаційні заходи щодо виконання його положень.

Так, на виконання вищезазначеного Указу Президента України розроблені та затверджені наступні графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні; графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо  роботи зі зверненнями громадян на І та ІІ півріччя 2020 року та графік проведення щомісячного дня контролю на 2020 рік. Графіки особистого прийому громадян розміщені у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах, та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Згідно графіку, проведено день контролю у фінансовому управлінні райдержадміністрації, Великодобронській сільській раді, відділі регіонального розвитку райдержадміністрації, Паладь-комарівській сільській раді, відділі управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Великогеївській сільській раді, секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації, Тийглаській сільській раді, центрі надання адміністративних послуг райдержадміністрації, Худлівській сільській раді, відділі культури молоді та спорту райдержадміністрації, Руськокомарівській сільській раді .

Протягом звітного періоду проведено сім  засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.

В райдержадміністрації функціонує пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17). Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” головою, заступниками голови райдержадміністрації протягом 2020 року проведено 6 прямих телефонних ліній (12.02.2020, 10.03.2020, 14.04.2020, 14.07.2020, 11.08.2020, 08.09.2020).

Крім того, з метою оперативного реагування на найважливіші соціально-економічні проблеми в районі, налагодження зв’язку між райдержадміністрацією і населенням району, а також зменшення потоку письмових звернень громадян та кількості відвідувачів на особистих прийомах в  державній адміністрації продовжує діяти  постійно діюча пряма телефонна лінія (телефон відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації– 61-55-09).

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на засіданнях колегій райдержадміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2020 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2019 році”.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян щокварталу оприлюднювалася на сайті райдержадміністрації.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у відділі документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

 Так, у 2020 році до райдержадміністрації надійшло 581 звернення, що на  301 менше  ніж у 2019 році. Серед них індивідуальні становлять 540, а колективні 41. Загалом, протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 1475 громадян.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

– соціальним станом: пенсіонери – 86, працівники бюджетної сфери – 20, безробітні – 2, багатодітні сім’ї – 13, учасники бойових дій – 16 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 47 (інваліди І групи – 9, інваліди ІІ групи – 23, інваліди ІІІ групи – 15);

-  статтю: 351 жінок та 178 чоловіків.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, за аналізований період до райдержадміністрації  звернулися 3 ветерани праці та 1 жінка, якій присвоєно звання „Матері героїні”. Ці звернення розглянуті особисто головою райдержадміністрації.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви –99, 5 %, скарги –  0,5 %.

Як і в минулих роках (2017, 2018, 2019), переважають питання  соціального захисту, зокрема, надання матеріальної допомоги та призначення пільг, субсидій. Із загальної кількості вони становлять 316 або 54%. Такі заяви розглядаються управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

За  характером основних питань, з якими зверталися громадяни це: земельні питання – 41, питання сімейної та гендерної політики, захист прав дітей – 71, питання пов’язані з отриманням кредиту – 43, питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 15,  питання транспорту – 20, питання охорони здоров’я – 8, питання освіти – 6 та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Середнянської селищної (38), Дубрівської (21), Холмківської (70), Худлівської (46), Оноківської (26), Руськокомарівської (26), Киблярівської (24), Кам’яницької (32) сільських рад та інші. 20 звернень надійшло від жителів Баранинської ОТГ. 48звернень надійшло від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації , а є такі, які надійшли через інші організації.

Так, з обласної державної адміністрації надійшло 20 звернень.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута та виконана управлінням соціального захисту населення – 42 %, відділом регіонального розвитку райдержадміністрації – 22 %, відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації – 6 %, головним спеціалістом з правової роботи апарату райдержадміністрації – 6%, службою у справах дітей райдержадміністрації – 12% від загальної кількості. Решта  звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. 

Протягом  2020 року державною адміністрацією отримано 25 повторних звернень.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації  49 %  вирішені позитивно,  39 % - надано кваліфіковані роз’яснення, 5 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 5 % - надіслані за належністю в інші організації.

Також, райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну установу „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 172 звернення.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші. На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді. Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.

 

Про розгляд  звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації за 9 місяців  2020 року

Державною адміністрацією вся робота концентрується на реалізації громадянами конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” (зі змінами) та  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Так, на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109/2008 та заходів, зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій на кожне півріччя розробляються та затверджуються графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні; графік проведення дня контролю, в рамках якого здійснюються перевірки додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Відповідно до вимог пункту 1.9 Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008 головою райдержадміністрації затверджено графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” (тел. 61-29-17). Також, у райдержадміністрації є телефон „гарячої лінії”, жителі району можуть зателефонувати за номером 61-55-09 поставити запитання особистого характеру та отримати необхідну інформацію.

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району можуть ознайомитись на офіційному сайті райдержадміністрації.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на  засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2020 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2019 року”, у липні місяці – „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації за І півріччя 2020 року”.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян розміщена на сайті райдержадміністрації.

Так, за 9 місяців 2020 року на адресу голови Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 416 індивідуальних та колективних звернень. Серед них індивідуальні становлять 94 % або 391, а колективні 6% або 25. Загалом протягом аналізованого періоду до райдержадміністрації звернулись 1213 громадян.  

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду до райдержадміністрації звернулись:

 інваліди І групи – 9, інваліди ІІ групи – 22, інваліди ІІІ групи – 14, багатодітні сім’ї –  13, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 1, пенсіонери – 72, безробітні – 2, учасники бойових дій –14 та інші;

статтю:  246 жінок та 132 чоловіків; через уповноважену особу надійшло 5 звернень.

У зв’язку із введенням карантинних заходів на всій території України, з метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо недопущення поширення випадків COVID-19, у райдержадміністрації, з кінця березня місяця і до закінчення карантину, відмінено особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом державної адміністрації.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає Указ Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, за аналізований період до райдержадміністрації  звернулася 1 жінка, якій присвоєне звання „Матері - героїні”. Це звернення розглянуто особисто головою райдержадміністрації.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви  – 99 %, скарги – 1 %.

Протягом 9 місяців 2020 року в своїх зверненнях громадяни порушили 435 питань різної тематики.

Як і в минулих роках (2017, 2018, 2019), переважають питання  соціального захисту, зокрема, надання матеріальної допомоги та призначення пільг, субсидій. Із загальної кількості вони становлять  225 або 54%.

За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: земельні питання – 27 або 6,5 %, питання сім’ї, захисту прав дітей – 46 або 11% звернень, питання, пов’язані з отриманням кредиту, комунального господарства та житлові – 55 або 13 % звернень, питання транспорту – 11 або 3 % звернень, питання охорони здоров’я – 6 або 1,5 % звернень від загальної кількості та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Середнянської селищної (28),  Холмківської (61), Худлівської (39), Оноківської (24), Киблярівської (18), Р.Комарівської (19) сільських рад та інші. 32 звернення надійшли від жителів м. Ужгород. 12 звернень надійшло від жителів Баранинської ОТГ.

Серед загальної кількості звернень є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (284 або 68%), а є такі, які надійшли через інші організації (132або 32%). Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд  16 звернень. 

Найбільша кількість звернень громадян розглянута управлінням  соціального захисту населення – 54 %, службою у справах дітей – 11%, відділом регіонального розвитку – 13%, відділом містобудування та архітектури – 7% від загальної кількості. Решта звернень  розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. 

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації 54%  вирішені позитивно, 37% –  надано кваліфіковані роз’яснення, 5% –  вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 2%  – надіслані за належністю в інші організації.

Також, райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та державну установу „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 114 звернень.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану „лінію”, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та пільг; забезпечення хворих безкоштовними ліками; питання транспорту та інші.

На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням  вимог законодавства про звернення громадян.

Про розгляд  звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації у І півріччі 2020 року

Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

Основними законодавчими актами, якими керується у своїй роботі посадові особи та працівники райдержадміністрації у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України „Про звернення громадян”, Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються  громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

 Відділом документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації постійно аналізується надходження звернень, підводяться підсумки роботи щодо їх розгляду. Стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано за підсумками І кварталу 2020 року.

Так, на виконання  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109/2008 та заходів зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій на кожне півріччя розробляються та затверджуються графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні. Розроблено  графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян.

Відповідно до вимог пунктів 1.9 та 6.1 Указу Президента України від  7 лютого 2008 № 109/2008 головою райдержадміністрації затверджено графік прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації та графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”. Окремо затверджувалися графіки виїзних прийомів.

У зв’язку із введенням карантинних заходів на всій території України, з метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо недопущення поширення випадків COVID-19, у райдержадміністрації, з кінця березня місяця і до закінчення карантину, відмінено особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом державної адміністрації.

Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу в райдержадміністрації функціонують телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17).

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району повідомляються заздалегідь через офіційний сайт Ужгородської райдержадміністрації.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на  засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2020 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2019 року”.

Протягом І півріччя 2020року на адресу голови Ужгородської районної державної адміністрації  надійшло 260 індивідуальних та колективних звернень,  що на  189 менше ніж в аналогічному періоді 2019 року. Серед них індивідуальні становлять 97 % або 252, а колективні 3 % або 8.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 55, учасники бойових дій –9; працівники бюджетної сфери – 3,  безробітні – 1;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 32 (інваліди І групи – 6, інваліди ІІ групи – 17, інваліди ІІІ групи – 9), багатодітні сім’ї  - 7;

-  статтю:  164 жінок та 88 чоловіків.

    На особистих прийомах у голови та заступників голови державної адміністрації отримано 5 звернень.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви -  99 %, скарги -  1 %.

Протягом зазначеного періоду заявниками піднято 265 питань різної тематики. За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: питання соціального захисту – 146 або 56%, земельні питання – 15 або 6%, надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 23 звернення або 9%, питання житлово-комунального господарства – 26 або 10%, питання транспорту – 8 або 3%, питання освіти – 4 або 1,5% від загальної кількості та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Середнянської селищної (30), Холмківської (36), Худлівської (21), Коритнянської (51), Ірлявської (538), Великогеївської (74) сільських рад.  16 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (180 або 69%), а є такі, які надійшли через інші організації (80 або 31 %).

Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 4 звернення.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута управлінням  соціального захисту населення – 56%, головним спеціалістом з правової роботи – 4%, службою у справах дітей – 9%, відділом регіонального розвитку– 22%, відділом містобудування та архітектури – 4%, відділом освіти – 1 %. Решта звернень  розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Питання, порушені заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації та працівниками її структурних підрозділів 52  % - вирішено позитивно,  35 % - надано кваліфіковані роз’яснення,  6% - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у районної державної адміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 1 % - надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом І півріччя 2020 року зареєстровано 76 звернень.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог, забезпечення безкоштовними ліками та інші.

На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням  вимог законодавства про звернення громадян.

 

Про розгляд  звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації у І кварталі 2020 року

Державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення роботи з реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 райдержадміністрацією здійснено організаційні заходи щодо виконання його положень.

Так, протягом І кварталу 2020 року розпорядженням голови державної адміністрації 08.01.2019 № 9 затверджено новий графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації та роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” на 2020 рік. Графіки особистого прийому громадян розміщені у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах, та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації  проводилися виїзні прийоми громадян, зокрема:

головою райдержадміністрації  в села: Велика Добронь, Кам’яниця та смт.Середнє; спільно з першим заступником - у селі Коритняни;

заступником голови в селах: Чертеж, Худльово, Сюрте.

Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” протягом аналізованого періоду проведено 2 прямі телефонні лінії (головою та першим заступником голови райдержадміністрації, відповідно 11.02.2020 та 10.03.2020).

Відділом документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації розроблено графік звітування голів виконавчих комітетів сільських рад перед головою районної державної адміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян на І півріччя 2020 року.

Протягом звітного періоду звітували про пророблену роботу із зверненнями громадян  голови виконавчих комітетів Дубрівської та Ратівецької сільських рад.  На березень поточного року було заплановано ще і звітування Киблярівського сільського голови, але у зв’язку із введенням карантинних заходів, звітування відбудеться пізніше.

Також. затвердженого графік проведення щомісячного дня контролю в управліннях, відділах, у структурних підрозділах райдержадміністрації та у виконавчих комітетах Середнянської селищної та сільських радах на 2020 рік. Згідно графіку, проведено день контролю у фінансовому управлінні райдержадміністрації, Великодобронській сільській раді та відділі регіонального розвитку райдержадміністрації.

У І кварталі 2020 року проведено три  засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на  засіданнях колегії державної адміністрації розглядаються питання роботи зі зверненнями. Так, в січні 2020 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2019 року”, за результатами якого видано відповідне рішення.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у відділі документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Так, протягом І кварталу 2020 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації  надійшло 166 індивідуальних та колективних звернень, що на 110 менше ніж за відповідний період  2019  року.

Серед вищезазначених звернень індивідуальні становлять 97 % або 159, а колективні 3 % або 7. Протягом І кварталу 2020 року в райдержадміністрацію звернулось 248 громадян,  що на 652 менше ніж за І квартал 2019 року.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 43, працівники бюджетної сфери – 19 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 14 (інваліди І групи – 6, інваліди ІІ групи – 15, інваліди ІІІ групи – 8), багатодітні сім’ї – 1 , ветерани   праці – 3, військовослужбовці - 3 та інші;

–   статтю:  109 жінки та 49 чоловіки.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Протягом  І кварталу 2020 року громадяни вищезазначених категорій в райдержадміністрацію не звертались.

Протягом І кварталу 2020 року заявниками порушено 187 питань різної тематики.

Найбільш гостро поставали питання соціального захисту серед загальної кількості їх є 96 або 57 %. У цій категорії переважають питання призначення житлових субсидій (21), надання матеріальної допомоги (74) та інші.

5 % або 8 звернень складають земельні питання, питання:  надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 8 % або 14,  комунального і дорожнього господарства та житлові – 8 % або 14, питання транспорту і зв’язку – 3 % або 5, питання охорони здоров’я – 2% або 3  та інші.

Протягом І кварталу 2020 року державною адміністрацією отримано 4 повторних звернень.

Питання, порушені заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 55 %  вирішені позитивно,  38 % - надано кваліфіковані роз’яснення,   6 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, близько 0,5 % надіслані за належністю в інші організації, інші  ще знаходяться у стадії розгляду. 

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 99 %, скарги  - 1 %.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Середнянської селищної ради (9), Холмківської (23), Худлівської (11), Оноківської (9), Баранинської ОТГ (3), Р.Комарівської (9) сільських рад. 11 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Так, серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (125 або 75 %), а є такі, які надійшли через інші організації (41 або 25 %).

Державною адміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову та обласну „гарячі лінії”. Ці звернення надходять в райдержадміністрацію через державні установи    „Урядовий контактний центр” та „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 41 звернення (у І кварталі 2019 року – 84), а саме: із ДУ  „Урядовий контактний центр” – 27,   ДУ „Закарпатський обласний контактний центр” – 14.

Найбільш гостро постали питання соціального захисту, а саме, призначення житлової субсидії, надання консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

Державна адміністрація і надалі працюватиме над поліпшенням роботи щодо розгляду звернень громадян, організації їх особистого прийому у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2019 році

         Державною адміністрацією вся робота концентрується на реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України “Про звернення громадян” та  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

         Так, на виконання вищезазначеного Указу Президента України розроблені та затверджені наступні графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні; графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо  роботи зі зверненнями громадян на І та ІІ півріччя 2019 року та графік проведення щомісячного дня контролю на 2019 рік.

У 2019 році на виїзних прийомах у голови та заступників голови райдержадміністрації побувало 56 громадян. За результатами зареєстровано 46 звернень. Більшість звернень вирішувались відразу на місці, інші – бралися  на контроль і вирішувались у визначені законодавством терміни.

В райдержадміністрації функціонує пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17). Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” головою, заступниками голови райдержадміністрації проведено 6 прямих телефонних ліній (12.02.2019, 13.03.2019, 18.04.2019, 16.07.2019, 14.08.2019, 19.09.2019).

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на засіданнях колегій райдержадміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2019 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2018 році”, у липні місяця – „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у І півріччі 2019 року”.

Інформація щодо роботи зі зверненнями громадян оприлюднювалася на сайті райдержадміністрації.

 Так, у 2019 році до райдержадміністрації надійшло 882 звернення, що на  399 менше  ніж у 2018 році. Серед них індивідуальні становлять 809, а колективні 73. Загалом протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 2318 громадян. 

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

– соціальним станом: пенсіонери – 227, працівники бюджетної сфери – 8, безробітні – 2, багатодітні сім’ї – 13, учасники бойових дій – 19 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 54 (інваліди І групи – 17, інваліди ІІ групи – 26, інваліди ІІІ групи – 11);

-  статтю: 513 жінок та 288 чоловіків.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати–героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, за аналізований період до райдержадміністрації  звернулися 3 ветерани праці та 2 жінки, яким присвоєно звання «Матері героїні». Ці звернення розглянуті особисто головою райдержадміністрації.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви –  98, 5 %, скарги –  1,5 %.

Як і в минулих роках (2016, 2017, 2018), переважають питання  соціального захисту, зокрема, надання матеріальної допомоги та призначення пільг, субсидій. Із загальної кількості вони становлять 440 або 50%. Такі заяви розглядаються управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

За  характером основних питань, з якими зверталися громадяни це: земельні питання – 73, питання сімейної та гендерної політики, захист прав дітей – 98, питання пов’язані з отриманням кредиту – 91, питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 45,  питання транспорту – 22, питання охорони здоров’я – 23, питання освіти – 26 та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Холмківської (110), Худлівської (73), Оноківської (56), Середнянської селищної (53),   Руськокомарівської (44), Киблярівської (42) сільських рад та інші. 56 звернень надійшло від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації , а є такі, які надійшли через інші організації.

Так, з обласної державної адміністрації надійшло 30 звернень (майже половина із них зареєстровані за результатами особистих прийомів голови та заступників голови Закарпатської обласної державної адміністрації).

Найбільша кількість звернень громадян розглянута та виконана управлінням соціального захисту населення – 50 %, юридичним відділом – 25 %, відділом інфраструктури, житлово-комунального господарства – 6 %, службою у справах дітей – 10 %, відділом економічного розвитку та  торгівлі –  6 %, відділом охорони здоров'я – 2 %  від загальної кількості. Решта  звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. 

 Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації  60 %  вирішені позитивно,  35 % - надано кваліфіковані роз’яснення, 3,6 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень, 1 % - надіслані за належністю в інші організації.

 Також, райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 190 звернень.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.

 

Остання зміна сторінки: 29-01-2024 14:29