Основні положення

Доступ до публічної інформації

         На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої   влади”, Указу Президента  України  від  05 травня 2011  року №47/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, з метою реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію видано розпорядження в.о.голови райдержадміністрації від 18 червня  2021 року  №164 „Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Ужгородська районна державна адміністрація, та Форми подання такого запиту”, зареєстрованого наказом Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 25.06.2021 №309/4, яким затверджено  Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Ужгородська районна державна адміністрація  та Форму подання такого запиту.

Згідно вищевказаного розпорядження відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, які надійшли на ім’я голови, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та до апарату райдержадміністрації визначено відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації:

Відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

ПОЛЯК Руслана Миколаївна - начальник відділу;

ГАЙДУК Тетяна Миколаївна - головний спеціаліст;

(0312) 61-29-32 тел./факс, приймальна (0312) 64-72-07

uzh-rda@carpathia.gov.ua

       Керівниками структурних підрозділів Ужгородської районної державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права визначено відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації.

        Нормативні документи та інформаційні матеріали щодо виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” розміщені у відділі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації:

 - Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Ужгородська районна державна адміністрація;

- Форма запиту на одержання публічної інформації;

- Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Ужгородська районна державна адміністрація;

Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію, в Ужгородській районній державній адміністрації  – районній військовій адміністрації(зі змінами)

 - Перелік відомостей, що містять службову інформацію в Ужгородській  райдержадміністрації (зі змінами);

 - Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять  службову інформацію в Ужгородській районній державній адміністрації (зі змінами).

 

Остання зміна сторінки: 21-09-2023 11:33