Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ДРАЙВ» (ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за єДРПОУ: 39228137

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славсько,  вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38(032) 29-89-601,  office@gng.com.ua

Місцезнаходження об’єкта:

АЗК №8 (88000, Закарпатська область, Ужгородський р-н, Ужгородська ОТГ, м. Ужгород, вул. Собранецька, 158 А).

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючих об’єктів  АЗК №8, які відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: 

У  2023р. Розроблено  Звіт з оцінки впливу на довкілля  «Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП» та отримано  позитивний висновок експертизи з питань охорони навколишнього природного середовища від 01.05.2024 № 836/02-02

Загальний опис об’єкта. ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»   спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю після реконструкції об’єкту  до 150 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та 100 заправок на добу по скрапленому/зрідженому газу) і оснащена  стаціонарного типу з комплексом будівель для прийому, зберіганню та відпуску нафтопродуктів  з підземним розміщенням резервуарів для нафтопродуктів, модулем АГЗП та  із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП ЕВРО, ДП ПУЛЬС),   бензином ( А-95 ЕВРО, А- 95  ПУЛЬС)  та скрапленим/зрідженим  газом (пропан-бутан).  На АЗС наявний дизельагрегат.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання  в даний час на європейському ринку  та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. Для АЗК №8,  СЗЗ прийнята 50м, як для багатопаливної.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.  Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів  по АЗС  складають  (т/рік).

Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)

0,251

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець

0,000

Пропан

0,340

Бутан

0,192

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом

0,000

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку  на діоксид азоту

0,021

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

0,002

Оксид вуглецю

0,001

Діоксид вуглецю

1,504

Усього для підприємства

2,311

 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи - не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій  забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері на межі СЗЗ та   житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.   Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу. 

Підприємство  ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Закарпатську  обласну військову державну адміністрацію за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4, e-mail: admin@carpathia.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

 

Представник за Довіреністю

ТОВ «ОККО-Драйв»                  _______________________      Дутко А. В.

Остання зміна сторінки: 10-06-2024 15:18