Районний бюджет 2019 рік виконано

Доходи районного бюджету за 2019 рік по загальному і спеціальному фондах, включаючи субвенції з державного бюджету, інші дотації та субвенції з місцевих бюджетів склали 637 млн. 710,3 тис.грн., в тому числі:

платежі по загальному та спеціальному фондах одержано у сумі        219 млн. 936,4 тис.грн., або 102,2% до уточненого плану на рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило фактично на 17 млн. 805,1 тис.грн. або на 8,8 % більше;

субвенцій та дотації з державного і місцевих бюджетів отримано у сумі 417 млн. 773 тис.грн.

До загального фонду районного бюджету за 2019 рік надійшло платежів в сумі 206 млн. 950,3 тис.грн., при затвердженому плані з урахуванням змін 202 млн. 259,0 тис.грн., понад план надійшло 4 млн. 691,3 тис.грн.

Основним податком, що складає 99,4% надходжень залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, який надійшов у сумі 205 млн. 641,8 тис.грн., при плані на рік 201 млн. 155,5 тис.грн., що становить 102,2 % виконання.

Також, до районного бюджету надійшла рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів у сумі 278 тис.грн., плата за надання адміністративних послуг у сумі 498,6 тис.грн., орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній  власності районної ради у сумі 491,6 тис.грн. та надходження від повернення коштів минулих періодів в сумі 40,3 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за 2019 рік надійшло платежів, у сумі 12 млн. 986,1 тис.грн., з яких 99,6% або 12 млн. 931,8 тис.грн., це власні надходження бюджетних установ та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 54,3 тис.грн.

Видатки районного бюджету за 2019 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 654 млн. 350,4 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 542 млн. 336,3 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі  112 млн. 014,1 тис. грн.

В обсязі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування установ і закладів освіти – 36,2 % або 196 млн. 75,6 тис.грн., видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення 169 млн. 637,9 тис.грн.  або 31,3 %; охорони здоров`я – 11,4 % або 61 млн. 713,3 тис.грн.

За 2019 рік із загального фонду бюджету на захищені статті видатків спрямовано 454 млн .942,3 тис.грн., або 83,9 % загальної суми видатків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за відповідний період спрямовано 198 млн. 81,5 тис.грн., що складає 36,6 % загальної суми видатків, (без рахування видатків закладів охорони здоров’я).

За вказаний період районними бюджетними установами (без урахування закладів охорони здоров’я) фактично спожито енергоресурсів та комунальних послуг на суму 9млн. 129,8 тис.грн.,

На виконання заходів 44 районних програм за 2019 рік використано          38 млн. 995,3 тис. грн.

Видатки спеціального фонду, в основному, спрямовано на видатки розвитку та на утримання бюджетних установ, за рахунок власних надходжень цих же установ.

План за видатками виконано в повному обсязі, заборгованість за захищеними статтями видатків та першочерговими платежами відсутня

Остання зміна сторінки: 31-01-2020 11:32