Як стати наставником?

Усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та патронат над дітьми – форми сімейного виховання, що дозволяють дитині-сироті чи позбавленій, батьківського піклування відчути свою належність до сім'ї, значимість та підтримку дорослого. Але й досі в країні багато дітей перебуває  в інтернатних закладах. Їм дуже необхідна підтримка та увага людини, що може допомогти відчути себе потрібною і прийнятою, важливою для цього світу.

Наставництво – це добровільна безоплатна діяльність із надання дитині, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед, у підготовці до самостійного життя.

Наставництво передбачає, що будь-яка повнолітня дієздатна особа, яка хоче допомогти дитині, може це робити без перешкод. Чим більше людей виявлять бажання взяти в цьому участь, тим краще це буде, передусім, для дітей. Адже вони зможуть формулювати для себе на конкретних прикладах моделі поведінки, що є однією з головних проблем виховання дітей, які перебувають у спеціальних закладах, тобто поза сім’єю.

Відразу зазначимо, що наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва та уклала договір про наставництво.

Людина, яка хоче стати наставником, має подати до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді (далі – Центр) за місцем проживання такі документи:
- заяву;
- копію паспорта громадянина України;
- висновок про стан здоров’я за формою  згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
- довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.
Під час прийому Центр за місцем проживання кандидата у  наставники з’ясовує його  мотиви щодо наставництва, позицію стосовно виховання та розвитку дітей, надає роз’яснення щодо порядку та умов наставництва, ознайомлює із завданнями, правами та обов’язками наставника.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання кандидатів у наставники протягом 10 робочих днів після надходження документів розглядає питання про направлення його до регіонального Центру для проходження курсу підготовки. Якщо кандидат у наставники не відповідає визначеним вимогам, йому надається обґрунтована відмова.

За результатами успішного проходження курсу підготовки регіональний Центр видає кандидату в наставники висновок про можливість провадження діяльності з організації наставництва над дитиною, що проживає в інтернатному закладі.

Якщо за результатами навчання визначено, що в кандидата у наставники недостатньо вмінь і навичок для здійснення наставництва або його мотивація не відповідає інтересам дитини чи може завдати дитині шкоди, регіональний Центр надає йому обґрунтовану відмову у письмовій формі.
Особа, якій за результатами навчання відмовлено у здійсненні наставництва, має право повторно пройти курс підготовки, але не раніше, ніж через шість місяців.

Більш детальну інформацію про наставництво Ви зможете отримати, звернувшись  до Ужгородського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Ужгород, вул. Гойди, 8; тел.61-62-04.

Остання зміна сторінки: 26-02-2020 09:04